Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị của Bộ GDĐT, Cục Quản lý chất lượng có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau: 1. Vị trí và chức năng Cục Quản lý chất lượng là đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

Lịch sử phát triển

   Cục Quản lý chất lượng thành lập từ năm 2003 theo Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ khi thành lập đến nay đã tròn 20 năm, tại thời điểm thành lập Cục có tên là Cục Khảo...

Sứ mệnh, tầm nhìn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cục QLCL xác định sứ mệnh, tầm nhìn dài hạn của Cục như sau: 1. Đối với lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục: - Hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam đạt chuẩn quốc tế và hội nhập sâu rộng. - Việt Nam tham gia sâu...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây