Lịch sử phát triển

Cục Quản lý chất lượng thành lập từ năm 2003 theo Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ khi thành lập đến nay đã tròn 20 năm.
Từ khi thành lập đến nay đã tròn 20 năm, Cục có tên là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, một trong 16 tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
Về vị trí, chức năng, theo Quyết định số 4778/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi cả nước, thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Về cơ cấu tổ chức, theo Quyết định số 407/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 20/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục gồm 4 đơn vị:
  - Phòng Tổng hợp
  - Phòng Khảo thí
  - Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục
  
- Trung tâm ngân hàng câu hỏi thi  
Theo thời gian, trải qua các thời kỳ phát triển, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục cũng có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu của thực tiễn.

Cục trưởng qua các thời kỳ:

  Stt  

Họ và tên

Chức danh

Giai đoạn

   1

 Nguyễn An Ninh

 Cục trưởng

 2003-2010

   2

 Bùi Anh Tuấn

 Cục trưởng

 2011-2012

   3

 Ngô Kim Khôi

 Cục trưởng

 2012-2013

   4

 Mai Văn Trinh

 Cục trưởng

 2013-2021

   5

 Lê Mỹ Phong

 Phó Cục trưởng phụ trách

 2021-2022

   6

 Huỳnh Văn Chương

 Cục trưởng

 2022 - đến nay

 
Cục Quản lý chất lượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây