Sứ mệnh, tầm nhìn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cục QLCL xác định sứ mệnh, tầm nhìn dài hạn của Cục như sau:
1. Đối với lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục:
- Hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam đạt chuẩn quốc tế và hội nhập sâu rộng.
- Việt Nam tham gia sâu rộng vào các hệ thống đánh giá chất lượng quốc tế, khu vực để hướng đến công nhận lẫn nhau.
2. Đối với lĩnh vực thi và đánh giá chất lượng giáo dục:
Đạt các tiêu chuẩn về khảo thí tầm khu vực và quốc tế, hỗ trợ tốt cho công tác khảo thí cấp quốc gia, vùng, địa phương.
3. Đối với lĩnh vực quản lý văn bằng, chứng chỉ:
- Hệ thống phôi, văn bằng, chứng chỉ được quản lý nghiêm ngặt, chính xác.
- Hệ thống văn bằng giáo dục và đào tạo Việt Nam được nhiều nước công nhận cho nhiều mục tiêu.
- Thống nhất việc công nhận các chứng chỉ hỗ trợ cho nhiều mục đích của Nhà nước.
4. Đối với lĩnh vực quản lý việc thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Minh bạch các cam kết về chất lượng, điều kiện bảo đảm chất lượng và các khoản thu chi tại các cơ sở giáo dục.
- Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
5. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ của Cục: Minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ công.
Cục Quản lý chất lượng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây