Phòng Quản lý thi

I. Vị trí và chức năng
Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ:
1. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Cục; giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
2. Xây dựng quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi và theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hoá dành cho học sinh phổ thông. Tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; tập huấn các đội tuyển quốc gia và tổ chức các đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế và khu vực hằng năm; tổ chức các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tại Việt Nam.
3. Xây dựng quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi và theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quản lý việc tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi phục vụ ra đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tổ chức ra đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm.
4. Xây dựng quy chế thi và theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế thi trong tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục, bao gồm: Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
5. Quản lý việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam, thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
6. Quản lý việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi và đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục theo chương trình công tác hằng năm được Bộ trưởng phê duyệt.
7. Quản lý việc tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi và đánh giá chất lượng giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Cục.
8. Quản lý việc tổ chức thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực thi và đánh giá chất lượng giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Cục.
9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Nhân sự

Trưởng phòng Phương Phú Công Phương Phú Công
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ppcong@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Khắc Nam Nguyễn Khắc Nam
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nknam@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Đăng Hồng Quang Đăng Hồng Quang
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email dhquang@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Anh Khiêm Nguyễn Anh Khiêm
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nakhiem@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Trần Thị Việt Hoa Trần Thị Việt Hoa
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ttvhoa@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ncthanh@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phùng Văn Hào Phùng Văn Hào
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email pvhao@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây