Phòng Quản lý văn bằng, chứng chỉ

I. Vị trí và chức năng
Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng quản lý nhà nước về văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ:
1. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Cục; giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có các ngành đào tạo giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5. Quản lý việc sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh và các loại chứng chỉ khác của hệ thống giáo dục quốc dân.
6. Quản lý nhà nước về văn bằng, chứng chỉ có yếu tố nước ngoài gồm: Tham mưu xây dựng hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với các nước, tổ chức quốc tế; tham mưu ban hành quy định về công nhận, xác thực văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam; tham mưu ban hành quy định và thực hiện công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam; thẩm định việc liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục trong nước với các cơ sở giáo dục nước ngoài, việc mở ngành đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học.
7. Tham mưu ban hành quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc cấp văn bằng giáo dục đại học tại Việt Nam.
8. Quản lý việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.
9. Tham mưu ban hành mẫu phôi, quy định số hiệu phôi, dấu hiệu bảo mật, quản lý tem bảo mật; quyết định số lượng in, bảo quản, cấp phát, thu hồi hủy bỏ phôi văn bằng giáo dục phổ thông, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
10. Thẩm định, trình cấp phôi văn bằng và phôi bản sao văn bằng giáo dục phổ thông, chứng chỉ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm định, trình cấp phôi chứng chỉ cho các cơ sở giáo dục khác theo quy định.
11. Quản lý việc cấp lại, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ, cấp bản sao từ sổ gốc cấp văn bằng thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12. Xác minh, thẩm định văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
13. Quản lý việc thực hiện dịch vụ công về văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của Cục.
14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Nhân sự

Trưởng phòng Nguyễn Đại Dương Nguyễn Đại Dương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ndduong@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Khánh Ngọc Nguyễn Khánh Ngọc
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nkngoc@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Hữu Dương Nguyễn Hữu Dương
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nhduong@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Trịnh Thanh Mai Trịnh Thanh Mai
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email thanhmai@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Bùi Thị Thu Hằng Bùi Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email btthang@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Lê Minh Hiệp Lê Minh Hiệp
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email lmhiep@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Nguyễn Quách Thanh Thủy Nguyễn Quách Thanh Thủy
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nqtthuy@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây