Phòng Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục

I. Vị trí và chức năng
Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tham mưu cho Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ:
1. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Cục; giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
2. Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của pháp luật.
3. Chủ trì thẩm định hồ sơ cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên; sát hạch kiểm định viên, cấp và thu hồi thẻ kiểm định viên; kiểm tra, giám sát hoạt động của kiểm định viên.
4. Thẩm định hồ sơ, công nhận hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Công khai danh sách các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước, nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Phối hợp xây dựng chuẩn cơ sở giáo dục, chuẩn chương trình đào tạo, tham gia kiểm tra, đánh giá theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
6. Theo dõi và tham mưu về việc xếp hạng đối với cơ sở giáo dục đại học theo các bảng xếp hạng trong nước, quốc tế.
7. Quản lý việc thực hiện các quy định về công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Quản lý việc tổ chức thực hiện dịch vụ công về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Cục.
9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

III. Nhân sự

Trưởng phòng Trần Bích Huệ Trần Bích Huệ
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email tbhue@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Trưởng phòng Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thái Sơn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email nguyenthaison@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Vương Thị Minh Châu Vương Thị Minh Châu
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email vmchau@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email ntduyen@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên chính Hoàng Thị Thu Hà Hoàng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email httha@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Phùng Văn Hào Phùng Văn Hào
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email pvhao@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Hoàng Thái Sơn Hoàng Thái Sơn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email htson@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Chuyên viên Chu Đức Dũng Chu Đức Dũng
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email cddung@moet.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây